Χορήγηση  άδειας διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών λόγω αγοράς  ακινήτων

Βασικές προϋποθέσεις:

•    Πολίτες τρίτων χωρών με κατοχή ή τεκμηριωμένη πρόθεση απόκτησης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, συνολικού ελάχιστου ύψους € 250.000.
•    Το ποσό αυτό αφορά είτε ένα ακίνητο είτε περισσότερα των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τις 250.000 Ευρώ.
•    Πολίτες τρίτων χωρών με συμβόλαιο […]