• Τραπεζικό Δίκαιο: διαπραγματεύσιμοι τίτλοι, κανονισμοί της Τράπεζας της Ελλάδος.
  • Σύγχρονες συμφωνίες χρηματοδότησης, συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, project finance, συμβάσεις, ομολογιακά και κοινοπρακτικά δάνεια.