ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ – ΛΟΥΙΖΙΔΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ – ΛΟΥΙΖΙΔΗ Ιδρυτικό Μέλος
Ιδρύτρια εταίρος της Εταιρείας «Γεωργιάδη – Παπαμανώλη & Συνεργάτες», Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Αποφοίτησε το 1987 από την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της το 1987, ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με εξειδίκευση στο αστικό και εμπορικό δίκαιο και έκτοτε παρέχει τις υπηρεσίες της ως Νομικός Σύμβουλος και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε ανώνυμες εταιρίες. Παράλληλα έχει έντονη δικαστηριακή πρακτική κυρίως σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου. Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό Δίκαιο, με ιδιαίτερη ενασχόληση στον τομέα ακινήτων, στον τομέα εισπράξεων απαιτήσεων, και στην αναγκαστική εκτέλεση, Δίκαιο Εταιρειών, Τραπεζικό δίκαιο, Εμπορικές Συμβάσεις, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά  και Γαλλικά.

ΝΑΤΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΝΑΤΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ιδρυτικό Μέλος
Είναι ιδρύτρια εταίρος της Εταιρείας «Γεωργιάδη – Παπαμανώλη & Συνεργάτες», δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Αποφοίτησε το 1987 από την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία (D.E.S.S. DROIT DES AFFAIRES DIJON). Εργάστηκε στο Παρίσι στο δικηγορικό γραφείο “Jean Bertagna – Guia – Dufaut” με ενασχόληση σε θέματα διεθνών συμβάσεων και διεθνών συναλλαγών. Από το 1989 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και παρέχει τις υπηρεσίες της ως Νομικός Σύμβουλος σε εταιρίες. Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό Δίκαιο, με εξειδίκευση σε θέματα ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας Εκθεσιακών Κέντρων, Δίκαιο Εταιρειών, Δίκαιο ΜΜΕ, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εμπορικές Συμβάσεις, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Συνεργάτες

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΒΑΪΝΑΣ
Συνεργάτης της εταιρείας από το 1997, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Αποφοίτησε από τον Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1996 και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές ΜΒΑ στο Nottingham Trent University.  Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1999. Έχει έντονη δικαστηριακή πρακτική κυρίως σε θέματα αστικού, εμπορικού και οικονομικού ποινικού δικαίου, καθώς και έχει πιστοποιημένη κατάρτιση σε θέματα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τομείς Εξειδίκευσης: Δίκαιο του Διαδικτύου, Αστικό Δίκαιο με ιδιαίτερη ενασχόληση σε θέματα ακινήτων και εισπράξεων απαιτήσεων, Ποινικό Δίκαιο με ιδιαίτερη ενασχόληση στο οικονομικό ποινικό, Ηλεκτρονικό Εμπόριο,  Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Δίκαιο, Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Συνεργάτης της εταιρείας, δικηγόρος στο Εφετείο. Αποφοίτησε από τον Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1999 και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομική Σχολή στον τομέα του Ποινικού Δικαίου και της Εγκληματολογίας.  Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002. Έχει έντονη δικαστηριακή πρακτική κυρίως σε θέματα αστικού και ποινικού δικαίου. Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό Δίκαιο με ιδιαίτερη ενασχόληση στον τομέα εισπράξεων απαιτήσεων και στην αναγκαστική εκτέλεση, Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο  Εταιρειών. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά,  Γαλλικά και Ιταλικά.

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Συνεργάτης της εταιρείας από το 2008, δικηγόρος στο Εφετείο. Αποφοίτησε από τον Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2004 και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομική Σχολή στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου.  Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή νομικών συμβουλών και δικαστηριακή πρακτική κυρίως σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου. Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό Δίκαιο με ιδιαίτερη ενασχόληση στον τομέα συμβάσεων, εισπράξεων απαιτήσεων και στην αναγκαστική εκτέλεση, Διοικητικό Δίκαιο με ιδιαίτερη ενασχόληση στο φορολογικό  και πολεοδομικό δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο με ιδιαίτερη ενασχόληση με συμβάσεις δικαιόχρησης, αντιπροσωπείας, εμπορικής διανομής. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά  και Γαλλικά.

ΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΥ
Συνεργάτιδα της εταιρείας από το 2017, δικηγόρος στο Πρωτοδικείο. Αποφοίτησε από τον Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2012 και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομική Σχολή στον τομέα του Αστικού Δικαίου.  Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2015. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην αναγκαστική εκτέλεση και δικαστηριακή πρακτική κυρίως σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου. Τομείς Εξειδίκευσης: Αστικό Δίκαιο με ιδιαίτερη ενασχόληση στον τομέα εισπράξεων απαιτήσεων και στην αναγκαστική εκτέλεση και στο δίκαιο Ακινήτων, Εμπορικό Δίκαιο με ιδιαίτερη ενασχόληση με Τραπεζικό δίκαιο, Εταιρικό δίκαιο. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά  και Γαλλικά.

ΔΗΜΗΤΡΑ-ΗΛΕΚΤΡΑ ΛΟΥΙΖΙΔΗ
Συνεργάτιδα της εταιρείας από το 2019, δικηγόρος στο Πρωτοδικείο. Αποφοίτησε από τον Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το 2016 και στη συνέχεια ολοκλήρωσε με άριστα (first) τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο University of Cambridge, στον τομέα του Εμπορικού Δικαίου. Απέκτησε εργασιακή εμπειρία σε δύο πολυεθνικές δικηγορικές εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, και στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ισπανία. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2019. Τομείς Εξειδίκευσης: Διασυνοριακές συμβάσεις και συναλλαγές, Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Εταιρικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο με ιδιαίτερη ενασχόληση με Δανειακές Συμβάσεις και Ομολογίες, Ακίνητα. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά, Ισπανικά.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
Συνεργάτιδα της εταιρείας από το 2019, δικηγόρος στο Πρωτοδικείο. Απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφοίτησε το 2016 από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία στη συνέχεια έλαβε και τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές. Απέκτησε εργασιακή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου από το 2019. Τομείς Εξειδίκευσης: Τραπεζικό Δίκαιο, Αστικό δίκαιο, Δίκαιο Καταναλωτή, Δίκαιο Ακινήτων, Αναγκαστική Εκτέλεση, Δίκαιο Ενέργειας. Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

ΣΟΦΙΑ
ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΕΚΕΑ
Είναι δικηγόρος  στο Πρωτοδικείο Αθηνών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2012 και παρακολουθεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικού Δικαίου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομική Σχολή. Τομείς εξειδίκευσης : Αστικό Δίκαιο με ιδιαίτερη ενασχόληση στον τομέα εισπράξεων απαιτήσεων και στην αναγκαστική εκτέλεση, Ποινικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο. Ξένες γλώσσες : Αγγλικά και Γαλλικά.