• Γενικοί όροι και προϋποθέσεις.
 • Προστασία των ιστοσελίδων. Web-hosting. Hosting providers.
 • Κατασκευή και διαχείριση διαδικτυακής πλατφόρμας.
 • Προστασία των δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή.
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο. Ηλεκτρονικές εμπορικές συμφωνίες.
 • Προστασία του καταναλωτή. Σύναψη συμφωνιών στο διαδίκτυο.
 • Προστασία των domain names.
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων των ιδιωτών.
 • Όροι χρήσης των ιστοσελίδων.
 • Ισχύουσα νομοθεσία των μέσων ενημέρωσης. Εμπορικές υποχρεώσεις του τύπου και των διαφημιστικών εταιρειών.
 • MME και προστασία των δικαιωμάτων της προσωπικότητας.
 • Συμφωνίες άδειας χρήσης λογισμικού (software).
 • Πωλήσεις software και hardware και συμφωνίες εγκατάστασης, συμφωνίες εκμίσθωσης και συντήρησης αυτών.
 • Ανάθεση συμφωνιών λογισμικού (software).
 • Άδειες  τηλεοπτικών – ραδιοφωνικών σταθμών.